ROBOİK Yarışmasına Gönderdiğim Tasarım

Bu günlerde ülkemizde Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’na yerli insansız kara araçları sokulması konuşuluyorken ben de SSM’nin düzenlediği ROBOİK yarışmasına gönderdiğim tasarımı paylaşayım dedim. Ne de olsa kanatlı Nogay kurdundan ilham aldığım özgün tasarımımla gurur duyuyorum.

SSM’nin değerlendirme kriterleri şunlardı:

1. Yenilikçi Yaklaşım: Tasarımda yenilikçi bir yaklaşım ile araç konsepti yaratılması; özgün kullanım senaryolarının ve modülerlik konseptlerinin sunulması beklenmektedir.
2. İhtiyaçlara Cevap Verebilme: Tasarım gereksinimleri bölümünde yapılan tanım ve ihtiyaçların tümünün optimum düzeyde karşılanması beklenmektedir.
3. Üretim ve Uygulanabilirlik: Tasarımın, mevcut teknoloji ve üretim yöntemleriyle üretilebilir olması beklenmektedir.
4. Görsel Kriterler: Estetik açıdan tasarımcıdan beklenen, bütünlükçü bir görsel çözümleme içermesi ve form-fonksiyon uyumu sağlaması beklenmektedir.
5. Konsept Detaylandırma: Tasarıma ait kullanım senaryoları ve teknik detayların sistemin tümünde olmasa da kritik uygulama ve yenilikçi alanlarda ne derece detaylı kurgulandığı önemlidir. İşlevsel mekanik çözümlemeler, fonksiyonellik, nakliye, barındırma, bakım ve savunma konsept detayları vb. konular değerlendirmeleri doğrudan etkileyecek alanlardır.

Bunları göz önüne alarak benim sunduğum özgün tasarım ve detayları:

Tasarım; Adem Duygu

Tasarım; Adem Duygu

Bu projede hareket kabiliyeti çok yüksek otonom bir insansız kara aracı tasarlamayı amaçladım. Genel olarak bu tasarım, işlevsellik esaslıdır. Kara aracı olmasına rağmen suda ve havada gidebilecek bileşenler de ekleyerek hareket kabiliyetini en üst seviyeye çıkardım.

Karada ilerleme: Rocker-Bogie süspansiyon sistemi tercih edilerek en zor arazi ortamlarında yüksek hareket kabiliyeti sağlanması amaçlandı. Bu sayede amortisörden arındırılmış kolay üretilebilecek, her türlü arazide gidebilecek bir sistem tercih edilmiş oldu.


Suda ilerleme: Gövde altındaki iki adet su jeti ile suda hareket kabiliyetine sahiptir.

Havada ilerleme: Gerektiği zaman belli eşikleri aşması ve kestirmeleri kullanabilmesi için pervane-motorlarla uçabilme kabiliyetine sahiptir. Tüm bu özellikler bu konsept insansız kara aracını; karada, havada ve suda hareket kabiliyetine sahip dünyadaki yegane araç haline getiriyor.

Karada-havada-suda gitmesini sağlayan bileşenler elektrikle çalışacak ve bataryadan beslenecektir (bu sayede termal görünürlük de minimuma indirilmiş olacaktır).

Gövdeyi mümkün olan en yüksek hacmi kullanabilsin diye dikdörtgen prizmalardan değil küre geometrisi olarak ele almaya karar verdim. Gövde üstüne silah sistemi yerleştirileceği için yarım küre olmalıydı, üretim kolaylığı ve radar izi düşük olsun diye bunu konik bir yapıya indirgedim. Gövde üstünde ise silah sistemi ve öz savunma için aktif koruma sistemi bulunmaktadır.

Tasarım; Adem Duygu

Proje afişi

Yarışmada kaçıncı olduğuma gelince… İlk 20’ye giremedim. Dereceye giren projeleri incelemek isterseniz yarışmanın adresinde mevcut.

Reklamlar

Sosyalizme Götüren Yollar

Kanımca komünist bir ülke ütopyasına tutkuyla götüren 2 temel düşünce vardı: Sınırsız işgücü ve aracıların ortadan kaldırılmasıyla ucuz ürünlere ulaşılacağı düşüncesi.

1- Sınırsız işgücüne ulaşılacağı fikri nasıl doğmuş olabilir?

An itibariyle dünyanın tek projede en büyük şantiyesi İstanbul 3. Havalimanı, bu havalimanında doğrudan 30 bin çalışan istihdam ediliyor. Yani 30 bin kişilik çalışanla dünyanın en büyük havalimanını kurabiliyorsunuz ki bu havalimanının milli gelire %4,9 katkı yapacağı da hesaplanıyor. 30 bin kişiyi organize ederek ulaştığınız bu başarıyı baz alarak 30 milyondan fazla işgücü nüfusu olan Türkiye’nin mevcut işgücünü organize ederek neler başarabileceğini siz düşünün!

Sonuçta 30 binde böyleyse; 30 milyondan fazla işgücüyle yere göğe sığmayan, gezegenlere, yıldızlararası bölgelere ulaşan mekanik bir süper devlet çıkacağına olan kuvvetli inancın buna benzer bir mantıkla doğduğuna inanıyorum. Ancak uygulamaya geçildiğinde Çarlık Rusya’yı Sovyetler Birliğine dönüştüren Bolşevikler, o zamanki büyük nüfuslarıyla (Türkiye 1935 nüfusu 16 milyonken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1927 nüfusu 88 milyon, Nasyonal Sosyalist Nazi Almanya’sının nüfusu 90 milyondu) böyle bir ideoloji sayesinde dünyanın hakimi olabilecek süper bir devlet olacaklarına inanmalarına rağmen böyle bir şeyi göremediğimiz gibi, Çarlık Rusya’sı devam etseydi bugün Rusya’nın eli daha güçlü olacaktı varsayımları bile yapılmaktadır, yani ileriye götürmesi gereken sistem toplamda geriye götürmüştür.

2- Üretim araçlarına sahip olmuş, eklem yerlerindeki insanların, aracıların fiyatları manipüle ettiği, ekonomiye ve halkın alım gücüne zarar verdiği düşüncesi doğru mu?

İster Nazi Almanyası, ister Sovyet Rusya, ister Küba olsun… Bu insanlar komünist sisteme dünyadan izole olup geri kalmış bir devlet olmak istedikleri için değil, tam tersi daha da inkişaf edeceklerine yürekten inandıkları için girdiler. Zamanının önemli zengin ülkeleri olan bu ülkeler daha fazla zengin ve etkin bir ülke olmak istediler. Zenginlikleri, güçleri ve inkişaf arzuları sayesinde komünist sisteme geçen bu entelektüel toplumlar komünizm teorisinin öngördüğü değişiklikleri de yaptılar. Bunlardan biri de üretim araçlarının kamulaştırılmasıydı.

Elon Musk’ın röportajlarında alt yüklenicilerin fazlalığından şikayetçi olduğunu fark etmiştim: ”SpaceX’in (sahibi ve) CEO’su olmamın yanı sıra şirketin başmühendisi ve baş tasarımcısıyım. Dolayısıyla başka birilerine para ödemem gerekmiyor.”

”Büyük uzay şirketlerinin bir sorunu, riske girmek konusundaki inanılmaz isteksizlikleridir. İkinci olarak, büyük uzay şirketlerinde her şeyi dışarıdan temin etme eğilimi var. Bu pek çok sektörde görülen bir eğilim ama uzay sektöründe tuhaf bir seviyeye ulaşmış durumda. İşleri taşeronlara veriyorlar, onlar da kendilerine verilen işleri taşeronlara veriyor ve bu böyle sürüp gidiyor. Metal kesimi ve atom şekillendirme gibi gerçekten faydalı işleri yapan biriyle karşılaşmak için 4-5 seviye aşağıya inmeniz gerekiyor. Kar odağı üzerindeki her seviye, beşinci güce ilave yük getiriyor.”

Elon Musk ilk paragrafta CEO, baş mühendis ve baş tasarımcıya niye para vereyim ki ben de mühendisim zaten diyor, ikinci paragrafta taşeronların fazlalığının üretim maliyetine yük olduğu inancını taşıyor. Bunun aslında böyle olmadığını anlamaya çalışalım.

Bazen insanlar arasında aracılara, toptancılara vs. inanılmaz bir gıcıklık olduğunu görüyorum. Onları ortadan kaldırmak hiçbir şeyi çözmez sadece kısa süreli fayda sağlar, onlar sistemin çarkları ve sistemin daha hızlı işlemesini sağlıyorlar. Ne yazık ki sistemin işlemesi için onlara ihtiyacımız var.

Türkiye’de Merkez Bankası’nın enflasyonun gıdadan kaynaklandığını açıklamasından sonra bir gıda fiyatları tartışması başlamıştı. Devlet ve birçok insan, aracılar yüzünden fiyatların yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştı. Aracılar ortadan kalktığında yani çiftçinin ürettiği doğrudan markete ulaştığında gıda fiyatları 6 kat düşecek sananlar bile vardı! Ne var ki market zincirleri de bir aracıdır ve üreticinin ürünleri geniş tüketici ağına ulaştırması mümkün değildir. Şu anki işleyiş ideal olandır. (Bir motor düşünün, bu motor niye %42 verimle çalışıyor, çıkaralım sürtünme olan bileşenleri, gaz verelim %100 güç üretsin! Mantıklı görünmüyor.)

Sonuçta sosyalizme götüren yollarla onu tüketen nedenlerin aynı olduğunu görüyoruz: İnsanlara ne yapacağını dikte etmek ve bir mekanizmanın çarklarını ortadan kaldırmak. İnsanoğlunu geliştiren, ileriye götürmeye vesile kılan insanların mal sahibi olma hırslarıdır. Türkiye’nin modern ihale kanunu da üretim araçlarına sahip olanları mümkün olduğunca az kar elde etmeye baskıladığı için sorunlu görüyorum.

Türkiye Silahlanmalı Mı?

Makina dediğimiz şey, belirli hareketlerde kendi mekanik kuvvetleri vasıtasıyla belirli tesirler yapacak şekilde tertiplenmiş mukavim cisimler topluluğudur. Genelleştirilmiş bir ifadeyle insanların hayatını kolaylaştırmak için geliştirilmiş aletlerdir.

Bense hayatı kolaylaştıran kapı, fermuar, uçlu kalem gibi eşyaları bir kenara bırakarak makineleri ikiye ayırıyorum;

1- Çalıştığında para kazandıran makineler

2- Çalıştığında para kaybettiren makineler

Olaya bu açıdan bakınca çalıştığında para kazandıran makinelerden sivil üretim ve hizmet araçlarını kastettiğim anlaşılacaktır. Bu sınıftaki makineler çalıştıkları süre boyunca (atıl kalma durumları ve ilk satın alma maliyetleri haricinde) para kazandırırlar. Ömürleri boyunca satın alma maliyetlerinin onlarca katını geri kazandırabilirler. Bir otobüs, uçak, torna tezgahı, işleme merkezi, taksi, metro aracı, endüstriyel robotlar vb. bu sınıfta.

Çalıştığında para kaybettiren makineler ile askeri makineleri kastediyorum. Askeri makineler veya savunma sistemleri, örneğin bir piyade tüfeği ömrü boyunca mühimmat harcayacak ve bakım masrafları vs. kullanıldığı süre boyunca para kaybettirecek kendini amorti bile etmekten uzak makinelerdir. Şu da var ki savunma sistemleri olmadan ülke zenginlikleri korunamaz; zenginliği muhafaza ettiği ve ülke çıkarlarını koruduğu için, sivil sektörün para kazanmasının devamlılığını sağladığı için dolaylı yoldan para kazandırırlar da diyebiliriz.

Ülke bütçesinin büyük bir bölümünü sivil alanlara yönlendirirsek Türkiye’nin büyüme oranına, istihdama, insanların refahına olumlu etkisi olur. Askeri harcamaları artırırsak bunlar olumsuz etkilenecektir ve kısaca askeri harcamalar ekonomiye zarar verir. Bu yüzden askeri harcamaları artırmamız gerektiğini düşünmüyorum hatta mümkün mertebe düşürülmesi taraftarıyım. Peki ülkeyi ve menfaatlerini nasıl koruyacağız?

Her şeyden evvel, askeri operasyonlar ciddi hazırlık gerektirir. Mesela Türkiye’ye Rusya ya da ABD gibi kalabalık ordu ve envantere sahip bir ülkeden ani bir saldırı gelmesi mümkün değildir. Türkiye’ye karşı yapmaları gereken bir savaş hazırlığı, askeri yığınak her neyse bunlar savaş için gereklidir. İstihbarat servisleri bunun için vardır ve Türkiye’ye karşı bölgede oluşturulan askeri yığınakları istihbarat anlamalıdır ve bunu baz alarak silahlanmalıyızdır.

Son zamanlarda ABD Suriye’nin kuzeyinde bazı terör örgütlerine başka bir terör örgütüyle mücadele edeceğini iddia ederek milyarlarca dolarlık üstelik gelişmiş silah sistemleri hibe etti. Hatta onlarla beraber savaşsın diye binlerce Amerikan askeri bile hemen güney sınırımızda. Bu kadar büyük askeri yığınağı DAEŞ ile mücadele için yaptığını ve DAEŞ bitince silahları geri toplayacağını iddia etse de bunun Türkiye’ye karşı bir operasyon hazırlığı olabileceğini ihtimaller dahilinde görüyorum (diğer bir ihtimalse gereksiz silahlanma harcamaları yapmamızı sağlayarak ekonomimize zarar vermek). Çünkü eş zamanlı olarak Rusya da Kafkasya topraklarına yani Türkiye’ye en yakın sıcak çatışma yaşanacak yerlere askeri yığınak yapıyor. Türkiye’yi çevreleme operasyonu olarak değerlendirilirse Türkiye tedbir alarak ne kadar gerekiyorsa o kadar silahlanmalıdır, savunma harcamaları öngörülen tehditlere göre artırılmalı ya da azaltılmalıdır.

Diğer türlü hiçbir tehdit yokken anlamsız derecede silahlanmak, en güzel, en parlak, en havalı, en büyük silah sistemleriyle ülke bütçesini mahvetmek küçük ülkelerin egosunu tatmin için yaptıkları icraatlara benzer. Doğru düzgün tehdit bile yokken anlamsız derecede aşırı silahlanmak, neyi savunduğunu bilmeyen (darbeci) kontrolsüz bir güç meydana getirmek, sivil makinelere yatırılsa parayı katlandıracak imkanları; kaynakları tüketen silah sistemlerine yatırmak gerçekten akılsızca bir davranış.

Silahlanmada bunları ölçü almalıyız. Gerekiyorsa ‘gerektiği kadar minimum’ askeri harcama yapmak, gerekmiyorsa ona göre askeri harcama yapmak.

Yeni Geliştirilen Atak Helikopterinin (Atak-2) Özellikleri

SSM Müsteşarı Demir Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi’nin açılış töreninde “ATAK helikopterimizin de abisi olacak daha ağır ve daha atak bir helikopterin tasarım işlemlerinin başladığını müjdelemek istiyorum.” dedi. Ondan yaklaşık bir hafta öncesinde TAI Genel Müdürü Temel Kotil: ”Şu andaki ATAK helikopteri 5 tondur. 8 tonluk daha büyük bir ATAK helikopteri projesini de konsept olarak başlattık.” demişti. ATAK-2 olarak da anılan helikopter projesinin tamamen milli sistemler, artırılmış faydalı yük, modern aviyonik sistemler, ortak sistemler ve düşürülmüş lojistik maliyetle yüksek performans gibi özelliklere sahip olacağı söylendi.

Henüz adı belli değil ancak özelliklerini tahmin etmek mümkün gözüküyor. İsmail Demir’in dediği gibi daha ağır ve daha atak bir helikopter olacak. Daha ağırdan kasıt 8 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip bir helikopter olması, daha ataktan kasıt ise kişisel kanaatime göre güç/ağırlık oranının biraz daha yükselecek olması. Atak T129’da güç ağırlık oranı rakiplerine göre çok iyiydi; azami güç/ağırlık: 544 shp/ton. Bu güç ağırlık oranını koruması için kabaca 544 x 8 ton = 4352 shp güç üreten 2 motor gerekeceğinden yaklaşık 2200 shp gücünde bir turboşaft motor tercih edilmesi olağan gözüküyor (Nihai Atak-2’nin maksimum kalkış ağırlığının 7,6 ton-8,1 ton civarında olması da ihtimaller dahilinde). TEI tarafından T700 motor ailesinin en yeni versiyonlarından biri olan T700-TEI-701D motoru T70 genel maksat helikopteri için lisans altında üretileceği için bu helikopterin 8 tonluk Atak helikopterinde kullanılma ihtimali de yüksek (AH-64D Block III helikopteri de bu motordan güç alıyor).

T700 motor ailesinin bir versiyonu olan T700-TEI-701D motoru

Peki neden daha büyük bir helikoptere ihtiyaç duyuldu? Savunma sanayii araştırmacıları Atak T129 dünyanın en etkin helikopteri diyorlardı; demek ki kendi sınıfında dünyanın en etkin helikopteri bile daha ağır helikopterler kadar etkili olamıyor. Daha büyük silah sistemlerine daima ihtiyaç duyuluyor (her yeni nesilde biraz daha büyüyen uçak gemileri gibi). Atak T129’un özeliklerini hatırlayalım:

Atak T129’un özellikleri

Atak T129 diğer helikopterlere göre daha yüksek irtifalarda ve daha yüksek sıcaklıklarda başarılı görev yapabilirken, milimetrik dalga radarına sahip olmadığı için kötü hava koşullarında ve gece operasyonlarında kullanılmıyor. Bunun için Meteksan tarafından Mildar geliştirildi ve silah yükünün bir kısmı yerini Mildar’a bıraktı ama buna rağmen kullanıcılar tarafından yeterli görülmedi, Mildar olmadan operasyonlara devam edecek. Bu eksikliğin de Atak-2 projesinde giderileceğinden şüphe yok. Bu tip radarlar için yeni fenomen rotor üstü yerleşim.

Atak-2’de faydalı yük kapasitesinin artırılacağı da belirtildi. Atak T129’u AH-1 Cobra ile kıyaslayabildiğimizden, Atak-2’yi de kendi cüssesinden AH-1Z SuperCobra ile kıyaslamamız doğru olacaktır. AH-1Z’nin maksimum ağırlığı 8400 kg iken boş ağırlığı 5591 kg’dır, maksimum yük kapasitesi ise 2812 kg, 1800 shp gücünde motor kullanıyor. Buna göre Atak-2’nin faydalı yük kapasitesi 3000 kg civarında olacak diye bekliyorum. Boş ağırlığı ise 5 ton civarında olur muhtemelen.

Atak-2’nin mevcut Atak T129 tasarımından yararlanarak geliştirilmekte olduğu da söylenmişti. Biraz daha ebatları büyütülecek ve Atak T129’daki birçok aviyonik sistem ortak olarak kullanılacak ve böylelikle geliştirme maliyeti azalacak.

Atak T129’un; AH-1 Cobra, Eurocopter Tiger, Mi-28 Havoc ve AH-64 Apache ile boyutsal kıyaslaması

Görev tanımı: Atak T129 taarruz ve taktik keşif helikopteri iken; Atak-2 tamamen saldırı helikopteri olacak.

Atak T129 üretiminde görülen birçok sorunun aşılması bekleniyor. Mesela Atak T129 için yeni bir üretim binası inşa edildi ve çok büyük bir tesis olmasına rağmen üretim hızı ithat edilen LHTEC CTS800-4A motoruna ve transmisyona  (dişli grubu) bağlı olarak çok yavaş ilerliyor. Bu yüzden yukarıda da belirttiğim hususlarla birlikte düşününce TEI’nin lisans altında yüksek yerlilik oranıyla ürettiği (T70’in motoru) T700’ün kullanılması, Alp Havacılık’ın Eskişehir’de açılan Helikopter İş Merkezinde T70 için üreteceği iniş takımı, dişliler ve aktarma organlarıyla birlikte maliyet etkin bir şekilde ve ithal ürünün gelmesini bekleme gibi sorunları çözebilir.

Alp Havacılık yeni açılan tesiste Sikorsky Black Hawk T-70 için gerekli birçok parçayı üretecek

Atak T129 üretim binası

Atak-2 demişken… Atak-3 de geliştirilir mi diye düşünmeye başladım. Belki 11 tonluk bir helikopter olur. Bakalım 10 yıl sonra neleri konuşuyor olacağız…

311017 tarihli gelişme: Atak-2’nin yeni tasarımı TAI resmi sayfasında yayınlandı. Tasarıma göre flir ve makineli topun yeri değişiyor. Kuyruk kısmına doğru altta mobese kamerasına benzer bir sistem var bu sistem DIRCM (Directional Infrared Counter Measures); lazerle optik başlıklı füzelerin işlevsel imhasını sağlayan sistem ilk kez böyle bir projede uygulanmış olacak. Dikkat edilirse Mildar gövde altına alınmış ve küçültülmüş.

Hürjet Yeni Nesil Jet Motorlu Eğitim Uçağı Özellikleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, TAI’nin 4 yeni yerli havacılık programında çalışmaya başladığını birkaç gün evvel bildirdi: (1) HürJet gelişmiş jet eğitim uçağı; (2) T129 ATAK’ın 8 ton maksimum kalkış ağırlığı olan ağır bir varyantı; (3) 10 tonluk genel maksat helikopter; ve (4) Eşzamanlı uydu yörüngesinde (Geostationary Earth Orbit)  çalışacak hafif bir iletişim uydusu. Bu yazıda halihazırda kendisi hakkında bilgi edinmenin zor olduğu Hürjet’i ele alacağım.

Hürjet’in nasıl bir uçak olacağı, neye benzeyeceği ve özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncellikle SNC ve TAI’nın birlikte çalıştığı Freedom Trainer’ın uçar prototipine çok benzeyeceğini düşünüyorum. Ancak Freedom Trainer (Özgürlük Eğitmeni) Amerikan Hava Kuvvetleri’nin gelecek nesil jet motorlu eğitim uçağı ihalesinde yarışmıştı ve doğal olarak ABD Hava Kuvvetleri’nin isterleri doğrultusunda geliştiriliyordu. Türk Hava Kuvvetleri’nin nasıl bir jet eğitim uçağı istediği belirtilmedi zaten şu an için jet eğitim uçağı ihtiyacı da yok. Buna rağmen yakın gelecekte envanterden çıkarılacak T-38 Talon jet eğitim uçaklarının yerine Hürjet düşünülüyor.

SNC ve TAI’nin ABD Hava Kuvvetleri jet eğitim uçağı ihalesinde yarışan Freedom Aircraft prototipi

Freedom Trainer, SNC ve TAI tarafından tamamen Amerika’da büyük bir gizlilikle geliştiriliyordu ve prototip resmi bile birkaç gün öncesine kadar ortada yoktu. Yukarıdaki resimde Freedom Trainer uçar prototipi görülüyor. Hürjet ve Freedom Trainer birebir aynı uçak demiyorum lakin bu uçağın karakteristik özellikleri Hürjet için de ipuçları veriyor. TAI, Hürjet için henüz öngörülen motor modeli, yük kapasitesi veya menzil gibi belirli teknik ayrıntılar vermedi ama Temel Kotil Hürkuş’ta kullanılan aviyonik sistemlerin Hürjet’te de kullanılacağını açıkladı.

Öncelikle tasarımlarına göz gezdirelim:

SNC&TAI Freedom Trainer

TAI Hürjet

Yukarıdaki resimlerde iki uçağın karakteristik özelliklerine bakacak olursak ikisi de çift motorlu, yaklaşık aynı boyutlarda, hava alıkları benzer, arkada çift dikey kuyruk, çift kişilik koltuk; arka koltuğun yükseltisi ön koltuğa göre belirgin şekilde yüksek (Hürkuş’ta da böyleydi), kokpit ve burun kısmı da gayet benziyor. Hürjet ve Freedom Trainer genel tasarımı aynı olacak olabilir. İki uçağı birbirinden ayıran özelliklere aviyoniklerde karşılaşabiliriz.

Bu arada 4 Eylül’de ABD Hava Kuvvetleri’nin açtığı ihalede Freedom Trainer ilk üçe giremeyerek elenmişti. İhalede elenmesine rağmen SNC ve TAI bu uçağı geliştirmeye devam ediyor.

Freedom Trainer’ın özellikleri: Her biri 16.01 kN itme gücü sağlayan 2 adet Williams International FJ44-4M turbofan motora sahip, 833.4 km/h seyir hızı, 3700 km menzil. Bütünüyle kompozit gövde, tamamen dijital fly-by-wire uçuş kontrol sistemi. 6.5g-7.5g sürekli dönüş ve yüksek manevra kabiliyeti. Nispeten ucuz ve düşük maliyetli yaşam döngüsü bakımı. Maliyet ve karmaşıklığın önüne geçmek için Freedom Trainer gerçek silah sistemleri taşımayacak bir jet eğitim uçağı olacak, bunun yerine hava savaşı deneyimleri dijital olarak simüle edilecek. Aynı şekilde Freedom Trainer, alt sistemler entegrasyonu için açık mimari, düşük maliyetli motorlar ve hazır bileşenleri kullanmaktadır.

Tüm bunları göz önüne alarak şu çıkarımları yapabiliriz: TAI Hürjet’i tek başına geliştirecekken Freedom Trainer TAI ve SNC ortaklığıyla geliştiriliyor. Freedom Trainer önemli derecede maliyet avantajı sağlaması için gerçek silah taşımayacak bir eğitim jeti olacakken, Hürjet’in kavramsal tasarımını gösteren resimde silahlı ve silahsız Hürjet versiyonları görülüyor. Hürjet, Hürkuş’un hazır birçok aviyonik sistemlerini kullanacak. Hürjet, Freedom Trainer gövdesini kullanabilir (kesinlik söz konusu değil henüz). Aynı turbofan motoru da kullanabilir çünkü Williams FJ44 serisi motorlar ITAR (International Traffic in Arms Regulations – Silahların Dolaşımı Konusunda Uluslararası Kurallar) kısıtlamalarından muaftır.

*** Hürjet’in kabiliyetleri resmi olarak açıklandı: Hürjet, 1.2 Mach (1470 km/h) azami hız, 45,000 ft irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak olup son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracaktır. HÜRJET’in 3000 kg faydalı yük kapasitesine sahip Hafif Taarruz Uçağı versiyonları ülkemiz ve yakın coğrafyada Yakın Hava Destek Görevleri’nde kullanılmak üzere silahlandırılacaktır. (Kıyaslama için; Hürkuş 1500 kg, F-16 7800 kg faydalı yük kapasitesine sahiptir)

11217 tarihli gelişme: Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ/TAI, web sitesindeki Hürjet tasarımını değiştirdi. Siteye çift dikey kuyruk yerine tek kuyruklu bir tasarım konulurken, kanat kök uzantıları (LERX) ileri doğru uzatılmış. Ayrıca hava alığı tasarımı da değişmiş.

Hürjet’in konsept tasarımı değişti

Görüldüğü gibi yeni tasarımın dikkat çeken özelliği dikey tek bir kuyruk ve uzatılmış burun. Tasarım değişikliğine gidilmesinin sebebi neydi açıklanmadı ancak özgün bir tasarım olması istenmiş gibi gözüküyor.

Temel Kotil, Hürjet’in ilk uçuşunu 2022’de yapacağını açıkladı.

Moskova merkezli düşünce kuruluşlarından Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi’ne gayri resmi olarak bağlı bulunan BMPD adlı savunma sitesi, TAİ’nin Hürjet’te Ukraynalı Sich firmasının AI-222 sınıfı turbofan motorunu lisans altında Türkiye’de üretmeyi değerlendirildiğini öne sürdü.

160218: TAI’den Hürjet için yeni görsel:

TAI/TUSAŞ Halk Günündeydim…

Bugün TAI tesisleri TSKGV’nın 30’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle halka açıktı. Ben de oradaydım. Eski şantiye binasındaki kısa konferanstan sonra ana montaj binasını ve Atak T129 üretim binasını gezdirdiler. Gezi sırasında edindiğim yeni gelişmeleri paylaşmak istiyorum çünkü bunlar henüz basına düşmedi.

Yeni Atak helikopteri geliyor! Atak helikopterinin 8 tonluk yepyeni bir versiyonu geliştiriliyormuş bu önemliydi. Atak helikopterinin üretim hızının yavaş olması tedarikçilerden kaynaklıymış motor ve transmisyonun gelme hızına göre helikopter üretiliyor diyebiliriz. Belki de bu nedenle Atak T129’da yaşanılan özgün tasarım olmaması, iniş takımlarının, transmisyonun ve motorun yurtdışından gelmesi, milimetrik dalga radarı için uygun konum gereksinimi gibi sorunlardan kurtulmak için özgün tasarıma sahip yeni bir milli savaş helikopteri geliştirilmeye başlanmış.

Mildar’ı Atak T129’da denemişler ancak operasyonel olmadığının sinyalini verdiler. Mildar’sız Atak’la operasyonlara devam edilecek.

Atak helikopterinin 44.sü fabrikada idi. Henüz teslim edilmeyen 25’inci helikopter bugün üstümüzde uçuş gösterisi yaptı.

İnsansız helikopter Sivrisinek üretime geçmeyecekmiş o sadece yapılabilirlik göstergesiymiş.

T625 sivil ve askeri versiyonlarının adları aynı olacakmış. Gelecekteki helikopter projeleri 1.5 ton, 3 ton, 6 ton (T625), 8 ton şeklinde devam edebilirmiş.

10 ton sınıfında yerli helikopter geliştirme projesi devam ediyormuş.

Tiltrotor projesi hakkındaki soruma cevap vermediler. Gelecekte 15-20 ton sınıfında helikopter geliştirilecek mi soruma cevap vermediler. Atak T129’un maliyeti hakkında cevap vermediler.

Türksat 6A milli imkanlarla Roketsan UFA (uydu fırlatma aracı) ile uzaya gönderilecekti ama UFA büyük ihtimalle 2020’ye yetişmeyecek gibi görünüyormuş. Büyük ihtimalle Türksat 6A’nın yörüngeye yerleştirilmesi başka şirket tarafından yapılacak.

Radarlar

Radarlar, gönderdiği radyo dalgalarının bir engele çarpıp geri dönmesi yoluyla o engelin varlığını (uzaklığını, konumunu, hızını, bazende şeklini) belirleyen elektronik sistemlerdir. Tıpkı elektriğin icadı gibi kimseye maledilmediği için radarların gelişim süreçlerini incelemekte yarar var.

Suriye sınırına yerleştirilmiş 120 km menzilli Aselsan Kalkan radarı

1865 – İngiliz fizikçi James Clerk Maxwell elektromanyetik dalgaları ve bunların yayılmasını açıklayan elektromanyetik ışık teorisini ortaya attı.

1886 – Alman fizikçi Heinrich Rudolf Hertz elektromanyetik dalgaları keşfetti ve Maxwell’in kuramını kanıtladı.

1897 – İtalyan fizikçi Guglielmo Marconi elektromanyetik dalgaları ilk kez çok uzun menzillere taşımayı başardı. İlk denemesinde ağaçtan yapılmış çadır direkleri üzerinden geçirdiği bir iletkeni kullandı. Tahtadan çadır direğinin İtalyancası l’antenna centrale kelimelerinden gelen bugün kullandığımız anten kelimesini türetti. Kendisi bugün hala telsiz iletişiminin öncüsü olarak kabul edilmektedir.

1900 – Nicola Tesla elektromanyetik dalgaların yansıması ile hareket eden nesnelerinin algılanabileceği fikrini ortaya attı.

1904 – Alman yüksek frekans teknisyeni Christian Hülsmeyer su üzerinde ki trafiği denetlemek için „telemobiloskopu” icat etti. Bu alet metal bir nesneye (gemiye) çarparak dönen elektromanyetik dalgaların süresini ölçüyor ve böylece menzil hesaplanabiliyordu. Bu ilk pratik radar denemesi için Hülsmeyer patent başvurusunda bulundu.

1921 – Albert Wallace Hull tarafından güçlü gönderici tüpü olarak kullanılan magnetron icat edildi.

1922 – ABD Donanma Araştırma Laboratuarından A. H. Taylor ve L.C.Young ilk kez bir tahtadan gemiyi algılamayı başardılar.

1930 – Yine ABD Donanma Laboratuarından L. A. Hyland bir uçağı algıladı.

1931 – William A. S. Butement ve P. E. Pollard ilk İngiliz radar sistemini bir gemiye kurdu. Alıcı ve verici anteni olarak boynuz ışın yayıcı bulunan parabolik antenler kullandılar. Kısa menzillerde başarılı sonuçlar elde etmelerine rağmen çalışmalarına devlet desteği gelmemesi nedeniyle devam edemediler.

1933 – Rudolph Kühnhold 1931 yılında kendisi tarafından geliştirilen „radyo ölçüm aygıtı“ sonarı teşhir etti. Bu aygıt 48 cm lik bir dalga boyunda çalışıyordu ve 40 Watt üzerinde bir gönderim gücüne sahipti. Bu aygıtın denemeler sonunda Freya-radarı geliştirildi ve 1938 yılından itibaren bu radarın seri üretimi başladı.

1935 – Bir erken uyarı radarı olarak ilk pratik deneme („Chain Home“ dan önce) 10 km menzildeki bir uçağı algılamayı başaran Robert A. Watson-Watt ve Arnold F. Wilkins tarafından yapıldı. Çok kapsamlı bir araştırma çalışması başladı ve 1939 yılında İngiltere bir dizi çok gizli Radyo Yön Bulma (Radio Direction Finding, RDF) istasyonlarını kurdu.

1936 – General Electric firması araştırma mühendisleri Metcalf ve Hahn tarafından yükseltici veya osilatör tüpü olarak kullanılan klistron aygıtı geliştirildi.

1939 – İngiltere Birmingham Üniversitesinden John Randall ve Henry Boot adlı iki fizikçi hafif fakat güçlü mikrodalga radarını geliştirdiler ve bu radar B-17 bombardıman uçaklarına takıldı. Bu denizaltı savaşlarında bir dönüm noktası oldu. Artık bu uçaklar sisli havalarda, gece karanlığında su üstünde seyreden Alman denizaltılarını tespit edebiliyordu.

1940 – ABD, Rusya, Almanya ve Japonya’da muhtelif radar tesisleri geliştirildi.

Rusya’nın çok uzun menzilli radarı Voronezh-DM

2. Dünya Savaşı sırasında silah sistemlerinin gelişmesi radar teknolojisinde de olağanüstü gelişmelere yol açtı ve buna bağlı olarak özellikle hava savunma sistemleri kurulmaya başlandı. Savaş sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde NATO ve Varşova Paktı üyesi ülkelerin ortak sınırlarına birçok radar sistemi kuruldu.

Rusya’nın güvenliği bu radarlara bağlı

Radarlar günümüzde de dünya gündeminin bir parçası olmaktalar. Sivil ve askeri kullanımları nedeniyle günümüzün vazgeçilmez sistemleri arasındalar. Mesela Aselsan’ın geliştirdiği elektronik harp sistemi KORAL kompleks bir radar sistemi olmasına rağmen diğer düşman radarlarını aldatma, kör etme, çalışamaz hale getirme gibi özellikleri ile Rusya’nın Suriye’deki S-400 hava savunma sistemini etkisiz hale getirmesiyle gündemimize oturmuştu. Şimdilerde ise hava savunma sistemlerinin ayrılmaz parçası olan ihbar-ikaz amaçlı hava savunma radarları, menzilleri ve özellikleri konuşuluyor. Ayrıca ülkemizde Malatya Kürecik’te NATO’nun kontrolünde ABD’nin en gelişmiş radarlarından olan, çok uzun menzilli radar sınıfına giren Amerikan Raytheon yapımı AN/TPY-2 balistik füze erken uyarı radarı var. Aselsan da buna benzer çok uzun menzilli radar çalışmaları yapacağını açıklamıştı.

ABD’nin füze savunma amacıyla kullandığı deniz, kara ve uzay tabanlı radar sistemleri

 

Radarlarla ile ilgili detaylı Türkçe kaynak arıyorsanız şu siteden dünyadaki gelişmiş radar sistemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.